Hui Takatāpui 2014

10334432_761419213888550_2004038819588825389_n

Whether you are takatāpui yourself, or a family member or friend who’d like to know more, this is for you. Takatapui 2014 is three days of whakawhanaungatanga and kotahitanga with fabulous events scattered throughout.

E hara taku toa i te toa takitahi, engari he toa takitini

I am a warrior who does not stand alone but stands with many

The term ‘Takatāpui’ has a rich pre-European history which comes from Te Arawa, The first Māori to write of takatāpui was Te Rangikāheke in his account of the famous love story of Hinemoa and Tutanekai. In his story he acknowledges the intimate bond between Tutanekai and Tiki, describing Tiki as ‘hoa takatāpui’. First translated as ‘intimate companion of the same sex’ in 1830-40’s, missionaries changed the meaning of their relationship to master and slave.

Today the term ‘Takatāpui’ encompasses all Māori who are gay, lesbian, bisexual, transgender or questioning. Rather than referring to a specific sub group, the word takatāpui reflects the entire rainbow community from a whānau perspective.

Haere mai ki ahau, ki Te Papa-O-Rotu ki te au Te Rena, ki te urunga te taka, ki te moenga te whakaarahia. Ahakoa iti taku iti, he rei kei roto.

Come to me, to Te Papa-O-Rotu to the unstirred current, to the pillow that falls not and to the undisturbed sleep. Although I am small, I have teeth. (Pepeha for Te Papa-O-Rotu Marae, Whatawhata)

E ngaa mana, e ngaa reo, e ngaa kaarangatanga maha teenei raa ki te mihi ki a koutou, noo te uukaipo, noo Waikato Tainui, noo te rohe o too taatou Kiingi, o Kiingi Tuheitia, me maatou o Ngaati Maahanga. Nau mai, haere mai, ki Te Papa-o-Rotu, te paepae o te Taihauaauru.

We are proud to be hosting Hui Takataapui 2014 ki Tainui as it is an opportunity to involve all of our communities, and their own whaanau, to gain greater acceptance by all for our diverse nature and challenges, and together, taking responsibility for all those things which may impact on the whaanau, on the hapuu or on the iwi.

David Kukutai Jones
Chairman
Hui Takataapui 2014

We look forward to the hui in 2014 which will be hosted by our Waikato whanau at Te Papa-o-Rotu Marae, Whatawhata from the 6th to the 9th of November 2014.

To see photos from the 2012 hui 'like' and follow our Facebook page

For registration information, please email Ricky at ricky.teakau@nzaf.org.nz

http://www.loveyourcondom.co.nz/TAKATAPUI/#1

Comments

Commenting has now closed on this event.

The Indymedia Network

Global
Oceania
Latin America
Europe
Africa
Canada
United States
East Asia
South Asia
West Asia